Sternik motorowodny

Celem kursu jest wyszkolenie sternika motorowodnego uprawnionego do prowadzenia jachtów motorowych.

Miejsce kursu i egzaminu - Wrocław

Patent Sternika Motorowodnego uprawnia do:
1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych do długości kadłuba 12m po wodach morskich w strefie do 2 Mil Morskich od brzegu, w porze dziennej.
- osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą prowadzić jachty motorowodne o mocy silnika do 60KW.

Wymagania formalne:
- ukończone 14 lat (osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia - zgoda rodziców") - osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.
- wypełniony wniosek - druk do pobrania w dziale "Dokumenty"
- 1 zdjęcie biometryczne

Wykaz przedmiotów:
1. Wiadomości ogólne.
2. Przepisy.
3. Budowa jachtów.
4. Silniki i urządzenia napędowe.
5. Prace bosmańskie.
6. Locja śródlądowa.
7. Meteorologia.
8. Ratownictwo.
9. Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka.
10. Licencje motorowodne.
11. Manewrowanie jachtem motorowym.

Sprawdź ceny i terminy. Tutaj możesz zapisać się na kurs. Sternik motorowodny Wrocław.