Motorowodny sternik motorowodny

Celem kursu jest wyszkolenie sternika motorowodnego uprawnionego do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18m po wodach morskich.

Miejsce kursu i egzaminu - Wrocław, Kołobrzeg

Patent Sternika Motorowodnego uprawnia do:
1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych do długości kadłuba 18m po wodach morskich.


Wymagania formalne:
- ukończone 18 lat
- opinie z przynajmniej 2 rejsów morskich motorowodnych lub żeglarskich o łącznym czasie żeglugi minimum 200h
- wypełniony wniosek - druk do pobrania w dziale "Dokumenty"
- 1 zdjęcie biometryczne

Sprawdź ceny i terminy. Tutaj możesz zapisać się na kurs. Sternik motorowodny Wrocław.