Ceny


Kurs przygotowawczy do egzaminu na patent sternika motorowodnego

opłata za kurs - 600 zł

opłata za egzamin - 250 zł (uczniowie i studenci do 26 roku życia - 125 zł)


Kurs przygotowawczy do egzaminu na patent morskiego sternika motorowodnego

opłata za kurs - 1150 zł

opłata za egzamin - 350 zł (uczniowie i studenci do 26 roku życia - 175 zł)
Kurs przygotowawczy do egzaminu radiooperatora SRC

opłata za kurs - 300 zł

opłata za egzamin - 250 zł