Formularz na kurs radiooperatora SRC (VHF):

Imię

Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Numer kursu

Termin kursu

Jak nas znalazłeś?

Uwagi:Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie sdanych osobowych (RODO) dla celów organizacyjnych kursu.