Ceny


Kurs przygotowawczy do egzaminu na patent sternika motorowodnego

opłata za kurs - 500 zł

opłata za egzamin - 250 zł


Kurs przygotowawczy do egzaminu na patent morskiego sternika motorowodnego

opłata za kurs - 1200 zł

opłata za egzamin - 350 zł
Kurs przygotowawczy do egzaminu radiooperatora SRC

opłata za kurs - 300 zł

opłata za egzamin - 250 zł